Zajęcia dodatkowe

Integracyjne Artystyczne Przedszkole Dom Chichotka.

Poza podstawowym programem w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe, także objęte czesnym miesięcznym.

Logorytmika – mowa jest głównym środkiem porozumiewania się ludzi, dlatego rozwój jej stanowi podstawę kształtowania się osobowości dziecka. Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym okresem, gdyż jest on ostatnim etapem rozwoju mowy. Do 6 roku życia rozwój artykulacji powinien być zakończony. W naszym przedszkolu czuwamy nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka, stymulujemy ,zapobiegamy i korygujemy ewentualne występujące nieprawidłowości właśnie poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach logo rytmicznych. Logo rytmika to nic innego jak forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej, która oddziałuje na sferę słuchową, ruchową i słuchowo-ruchową. Proponowane dzieciom zajęcia przede wszystkim opierają się na takich działaniach jak:

 • zabawy i ćwiczenia oddechowe
 • zabawy i ćwiczenia ruchowe, muzyczno – ruchowe, słuchowo ruchowe
 • ćwiczenia słowno – rytmiczne
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych i ćwiczenia ortofoniczne
 • zabawy i ćwiczenia słuchowe

Logorytmika – mowa jest głównym środkiem porozumiewania się ludzi, dlatego rozwój jej stanowi podstawę kształtowania się osobowości dziecka. Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym okresem, gdyż jest on ostatnim etapem rozwoju mowy. Do 6 roku życia rozwój artykulacji powinien być zakończony. W naszym przedszkolu czuwamy nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka, stymulujemy ,zapobiegamy i korygujemy ewentualne występujące nieprawidłowości właśnie poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach logo rytmicznych. Logo rytmika to nic innego jak forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej, która oddziałuje na sferę słuchową, ruchową i słuchowo-ruchową. Proponowane dzieciom zajęcia przede wszystkim opierają się na takich działaniach jak:

 • zabawy i ćwiczenia oddechowe
 • zabawy i ćwiczenia ruchowe, muzyczno – ruchowe, słuchowo ruchowe
 • ćwiczenia słowno – rytmiczne
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych i ćwiczenia ortofoniczne
 • zabawy i ćwiczenia słuchowe
Koło ‘’ Coś z niczego ‘’ – W trakcie zajęć przedszkolnych, najstarsza grupa dzieci poznaje tajniki prac plastyczno- technicznych. Pod okiem Pani Magdy przedszkolaki mają możliwość wykonania różnych prac z rzeczy codziennego użytku, lub takich, które na pozór mogą nam się wydawać już bezużyteczne i nadające się jedynie do wyrzucenia. Prowadzone warsztaty ‘’Coś z niczego ‘’ przede wszystkim pobudzają wyobraźnię, rozwijają małą motorykę, uczą kreatywności. Przedszkolaki uczą się również pracy w grupie.
Koło ‘’ Coś z niczego ‘’ – W trakcie zajęć przedszkolnych, najstarsza grupa dzieci poznaje tajniki prac plastyczno- technicznych. Pod okiem Pani Magdy przedszkolaki mają możliwość wykonania różnych prac z rzeczy codziennego użytku, lub takich, które na pozór mogą nam się wydawać już bezużyteczne i nadające się jedynie do wyrzucenia. Prowadzone warsztaty ‘’Coś z niczego ‘’ przede wszystkim pobudzają wyobraźnię, rozwijają małą motorykę, uczą kreatywności. Przedszkolaki uczą się również pracy w grupie.

Przedszkoliada – Hasłem przewodnim zajęć jest ‘’To nie pomyłka Przedszkole i piłka’’. Program zajęć realizowany jest w ramach Ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Głównym celem zajęć jest zapoznanie dzieci z szeroko rozumianą z szeroko rozumiana kulturą fizyczną. Przedszkolaki mają możliwość pierwszego kontaktu z wychowaniem fizycznym zarówno w ujęciu zabawy, zajęć sportowych i przygotowania pod względem pracy w zespole, grupie i drużynie oraz wpojenia zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Zajęcia z Przedszkoliady zapewniają:

 • zabawę i naukę poprzez sport
 • przeciwdziałanie otyłości
 • wszechstronny rozwój fizyczny
 • integrację z dziećmi
 • ogólna poprawę kondycji fizycznej dziecka

Przedszkoliada swoje zajęcia głównie opiera na dyscyplinach sportowych takich jak: piłka nożna, piłka ręczna , koszykówka i siatkówka.

Przedszkoliada – Hasłem przewodnim zajęć jest ‘’To nie pomyłka Przedszkole i piłka’’. Program zajęć realizowany jest w ramach Ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Głównym celem zajęć jest zapoznanie dzieci z szeroko rozumianą z szeroko rozumiana kulturą fizyczną. Przedszkolaki mają możliwość pierwszego kontaktu z wychowaniem fizycznym zarówno w ujęciu zabawy, zajęć sportowych i przygotowania pod względem pracy w zespole, grupie i drużynie oraz wpojenia zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Zajęcia z Przedszkoliady zapewniają:

 • zabawę i naukę poprzez sport
 • przeciwdziałanie otyłości
 • wszechstronny rozwój fizyczny
 • integrację z dziećmi
 • ogólna poprawę kondycji fizycznej dziecka

Przedszkoliada swoje zajęcia głównie opiera na dyscyplinach sportowych takich jak: piłka nożna, piłka ręczna , koszykówka i siatkówka.

Język angielski – W naszym przedszkolu wprowadzamy przedszkolaki w świat języka angielskiego w naturalny sposób, chcemy by język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Prowadzone zajęcia przybierają formę zabawową, w korelacji z wszystkimi obszarami edukacji. Do wprowadzania nowych słówek i zwrotów, utrwalania ich wykorzystujemy przede wszystkim sytuację z dnia codziennego ( posiłki, spacery, zabawy dowolne). Zajęcia skupiają się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia. Rozwijanie pierwszej sprawności słuchania odbywa się poprzez osłuchania się dziecka z brzmieniem językiem angielskiego i reagowaniem na proste polecenia i pytania. Rozwijanie drugiej sprawność mówienia odbywa się poprzez odgrywanie scenek, powtarzanie za nauczycielem, śpiewanie piosenek, konstruowanie prostych wypowiedzi.
Język angielski – W naszym przedszkolu wprowadzamy przedszkolaki w świat języka angielskiego w naturalny sposób, chcemy by język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Prowadzone zajęcia przybierają formę zabawową, w korelacji z wszystkimi obszarami edukacji. Do wprowadzania nowych słówek i zwrotów, utrwalania ich wykorzystujemy przede wszystkim sytuację z dnia codziennego ( posiłki, spacery, zabawy dowolne). Zajęcia skupiają się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia. Rozwijanie pierwszej sprawności słuchania odbywa się poprzez osłuchania się dziecka z brzmieniem językiem angielskiego i reagowaniem na proste polecenia i pytania. Rozwijanie drugiej sprawność mówienia odbywa się poprzez odgrywanie scenek, powtarzanie za nauczycielem, śpiewanie piosenek, konstruowanie prostych wypowiedzi.
Metoda Dobrego Startu – Zdolność koncentracji i słuchania jest ważnym i przede wszystkim niezbędnym warunkiem każdego procesu uczenia się. Gry i zabawy z muzyką rozwijają wyobraźnię i możliwości twórcze. Rozwijają także zdolność ekspresji i improwizacji. Zalecane są na każdym szczeblu edukacji zarówno przedszkolnej jak i szkolnej. Dr hab Marta Bogdanowicz w tym celu opracowała ‘’Metody dobrego startu’’. Metoda ta jest przeznaczona do pracy z dziećmi jako wstępny etap do nauki czytania i pisania. Zestawy ćwiczeń usprawniają funkcję psychomotoryczne, słuchowe, wzrokowe i ruchowe. Utrwalają lateralizację i orientację w schemacie ciała i przestrzeni.
Metoda Dobrego Startu – Zdolność koncentracji i słuchania jest ważnym i przede wszystkim niezbędnym warunkiem każdego procesu uczenia się. Gry i zabawy z muzyką rozwijają wyobraźnię i możliwości twórcze. Rozwijają także zdolność ekspresji i improwizacji. Zalecane są na każdym szczeblu edukacji zarówno przedszkolnej jak i szkolnej. Dr hab Marta Bogdanowicz w tym celu opracowała ‘’Metody dobrego startu’’. Metoda ta jest przeznaczona do pracy z dziećmi jako wstępny etap do nauki czytania i pisania. Zestawy ćwiczeń usprawniają funkcję psychomotoryczne, słuchowe, wzrokowe i ruchowe. Utrwalają lateralizację i orientację w schemacie ciała i przestrzeni.
Globalne czytanie – jest etapem w procesie nauki ‘’normalnego’’ lub ‘’zwyczajnego’’ czytania. Pozwala wkroczyć w czytanie łatwo z radością, ochotą i o wiele wcześniej niż  zakłada program szkolny. Im wcześniej dziecko czyta, tym wcześniej poczyna zdobywać wiedzę ogólną. Staje się inteligentniejsze, poszerza zasób wiadomości. Bawiąc się w globalne czytanie, uczymy malucha koncentracji uwagi, skupienia. Doskonalimy jego pamięć. Podnosimy jego wartość we własnych oczach – dziecko nazywając wyrazy na planszach jest przekonane, że czyta i nie przeczymy temu, my bawimy się dalej, a jego przekonanie stanie się faktem. Naukę globalnego czytania łączymy  z zabawą w czytanie przy użyciu książeczek opracowanych specjalnie w tym celu. Jest to seria ‘’to ja Ci mamo poczytam’’, skonstruowana do nauki czytania małych dzieci metodą Domana, a także pracujemy na specjalnym zestawie do nauki czytania. Metoda Domana bazuje na zdolności małego dziecka do zapamiętywania obrazu graficznego zapisanego wyrazu. Nauka dokonuje się z pominięciem żmudnego okresu literowania.
Globalne czytanie – jest etapem w procesie nauki ‘’normalnego’’ lub ‘’zwyczajnego’’ czytania. Pozwala wkroczyć w czytanie łatwo z radością, ochotą i o wiele wcześniej niż  zakłada program szkolny. Im wcześniej dziecko czyta, tym wcześniej poczyna zdobywać wiedzę ogólną. Staje się inteligentniejsze, poszerza zasób wiadomości. Bawiąc się w globalne czytanie, uczymy malucha koncentracji uwagi, skupienia. Doskonalimy jego pamięć. Podnosimy jego wartość we własnych oczach – dziecko nazywając wyrazy na planszach jest przekonane, że czyta i nie przeczymy temu, my bawimy się dalej, a jego przekonanie stanie się faktem. Naukę globalnego czytania łączymy  z zabawą w czytanie przy użyciu książeczek opracowanych specjalnie w tym celu. Jest to seria ‘’to ja Ci mamo poczytam’’, skonstruowana do nauki czytania małych dzieci metodą Domana, a także pracujemy na specjalnym zestawie do nauki czytania. Metoda Domana bazuje na zdolności małego dziecka do zapamiętywania obrazu graficznego zapisanego wyrazu. Nauka dokonuje się z pominięciem żmudnego okresu literowania.
Share This