„Sztuka dziecka wciąż na nowo się tworzy i nie przestanie być sztuką żywą i twórczą tak długo, jak długo będą istniały dzieci lubiące i umiejące po swojemu, a pięknie rysować i malować”.

S. Szuman, S. Zagała-„Malujemy” Nasza Księgarnia, Warszawa 1961.

Twórczość plastyczna jest bogatym źródłem satysfakcji. Jest początkiem poszukiwania własnego stylu. Zapewnia rozwój wyobraźni, zdolności manualnych, dlatego w naszym przedszkolu odbywają się dodatkowe zajęcia plastyczne. Realizacja ta również daje dzieciom możliwość swobodnego działania, ekspresji twórczej. Naszym celem jest kreowanie wyobraźni i tworzenie nie tylko z kartki papieru, ale możliwości pracowania i tworzenia ze wszystkiego co znajdziemy wokół. Wykorzystujemy różnorodne techniki plastyczne m.in. rysowanie ołówkiem, węglem, patykiem, świecą;

  • techniki malarskie: malowanie farbami kryjącymi, pastelą
  • techniki graficzne: drukowanie stemplem,
  • techniki rzeźbiarskie: lepienie z plasteliny, formowanie z papieru (papier mache), konstruowanie przestrzenne z materiałów różnych.

Uczymy się obserwacji, interpretacji, przedstawiania w szkicach rysunkowych malarskich i rzeźbiarskich krajobrazów i zjawisk zachodzących w przyrodzie.

Wordpress Photo Gallery

 

Share This