Program podstawowy

Integracyjne Artystyczne Przedszkole Dom Chichotka.

W ramach podstawowego programu objętego czesnym miesięcznym w naszym przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia:

Zajęcia dydaktyczne według obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego –prowadzone zajęcia dydaktyczne w naszym przedszkolu są zgodne z podstawą programową znajdującą się w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Treści edukacyjne które zostały w niej szczegółowo określone realizujemy poprzez różne rodzaje aktywności, a są nimi :

  • aktywność społeczna, poznawanie bliższego i dalszego otoczenia dziecka
  • aktywność językowa czyli przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania, uważne słuchanie,  poprawne posługiwanie się językiem ojczystym
  • aktywność poznawcza / edukacja matematyczna dzięki której ćwiczymy pamięć, koncentrację i rozwijamy myślenie
  • aktywność artystyczna i muzyczna poprzez udział w konkursach i projektach plastycznych
  • aktywność ruchowa i zdrowotna czyli wdrażanie dziecka do dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo na co dzień,

Zajęcia prowadzone są w formie zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach lub indywidualnie, jak również w formie badawczej, zabaw dydaktycznych. Wszystkie te formy są dostosowywane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

Zajęcia dydaktyczne według obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego –prowadzone zajęcia dydaktyczne w naszym przedszkolu są zgodne z podstawą programową znajdującą się w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Treści edukacyjne które zostały w niej szczegółowo określone realizujemy poprzez różne rodzaje aktywności, a są nimi :

  • aktywność społeczna, poznawanie bliższego i dalszego otoczenia dziecka
  • aktywność językowa czyli przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania, uważne słuchanie,  poprawne posługiwanie się językiem ojczystym
  • aktywność poznawcza / edukacja matematyczna dzięki której ćwiczymy pamięć, koncentrację i rozwijamy myślenie
  • aktywność artystyczna i muzyczna poprzez udział w konkursach i projektach plastycznych
  • aktywność ruchowa i zdrowotna czyli wdrażanie dziecka do dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo na co dzień,

Zajęcia prowadzone są w formie zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach lub indywidualnie, jak również w formie badawczej, zabaw dydaktycznych. Wszystkie te formy są dostosowywane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

Zajęcia plastyczno –techniczne dzięki którym dziecko poznaje i wykorzystuje różnorodne metody i techniki plastyczne mające na celu rozwijanie ich manualnych umiejętności. Zajęcia te uwzględniają etapy rozwojowe twórczości plastycznej dzieci. Dzięki udziałowi w zajęciach dziecko pobudza i rozwija swoją wyobraźnię. Staje się obserwatorem otaczających zjawisk, dostrzega więcej barw i szczegółów, a przede wszystkim poprawia sprawność manualną.
Zajęcia plastyczno –techniczne dzięki którym dziecko poznaje i wykorzystuje różnorodne metody i techniki plastyczne mające na celu rozwijanie ich manualnych umiejętności. Zajęcia te uwzględniają etapy rozwojowe twórczości plastycznej dzieci. Dzięki udziałowi w zajęciach dziecko pobudza i rozwija swoją wyobraźnię. Staje się obserwatorem otaczających zjawisk, dostrzega więcej barw i szczegółów, a przede wszystkim poprawia sprawność manualną.
Zabawy ‘’pod chmurką’’ – Zabawy na Świeżym powietrzu dostarczają dzieciom dużo pozytywnych emocji, a przede wszystkim zdrowia. Bawimy się wspólnie w piaskownicy, organizujemy zawody sportowe, skaczemy na trampolinie, gramy w piłkę. Taki rodzaj aktywności to ogromna dawka zdrowia. Pobudza do pracy układ krążenia i wzmacnia odporność. W czasie takich zabaw pracują wszystkie mięśnie i układ kostno-stawowy, a to jest bardzo ważne dla rosnącego dziecka. Najważniejszą zaletą zabaw na Świeżym powietrzu jest produkcja hormonów szczęścia, które powstają na skutek dotlenienia mózgu. Codzienny pobyt na zewnątrz sprawia, że dziecko jest radosne i zrelaksowane.
Zabawy ‘’pod chmurką’’ – Zabawy na Świeżym powietrzu dostarczają dzieciom dużo pozytywnych emocji, a przede wszystkim zdrowia. Bawimy się wspólnie w piaskownicy, organizujemy zawody sportowe, skaczemy na trampolinie, gramy w piłkę. Taki rodzaj aktywności to ogromna dawka zdrowia. Pobudza do pracy układ krążenia i wzmacnia odporność. W czasie takich zabaw pracują wszystkie mięśnie i układ kostno-stawowy, a to jest bardzo ważne dla rosnącego dziecka. Najważniejszą zaletą zabaw na Świeżym powietrzu jest produkcja hormonów szczęścia, które powstają na skutek dotlenienia mózgu. Codzienny pobyt na zewnątrz sprawia, że dziecko jest radosne i zrelaksowane.
Kształtowanie umiejętności samoobsługowych – W przedszkolu staramy się by dzieci w miarę swoich możliwości były jak najbardziej samodzielne. Dążymy do tego by umiały samodzielnie się ubrać i rozebrać, pomagamy w rozwijaniu umiejętności samodzielnego spożywania pokarmów. Wkładamy wiele starań w to by dzieci samodzielnie korzystały z toalety załatwiając potrzeby fizjologiczne, jak również przyjmujemy do przedszkola  dzieci ,które ( niezależnie od wieku ) , jeszcze nie nauczyły się korzystania z toalety. Chcemy, aby dzieci opuszczające w przyszłości nasze przedszkole, były twórcze, samodzielne, umiejące radzić sobie w różnych sytuacjach.
Kształtowanie umiejętności samoobsługowych – W przedszkolu staramy się by dzieci w miarę swoich możliwości były jak najbardziej samodzielne. Dążymy do tego by umiały samodzielnie się ubrać i rozebrać, pomagamy w rozwijaniu umiejętności samodzielnego spożywania pokarmów. Wkładamy wiele starań w to by dzieci samodzielnie korzystały z toalety załatwiając potrzeby fizjologiczne, jak również przyjmujemy do przedszkola  dzieci ,które ( niezależnie od wieku ) , jeszcze nie nauczyły się korzystania z toalety. Chcemy, aby dzieci opuszczające w przyszłości nasze przedszkole, były twórcze, samodzielne, umiejące radzić sobie w różnych sytuacjach.
Zajęcia relaksacyjne – W przedszkolu spotykamy dzieci zarówno ze wzmożoną aktywnością ruchową, jak i zamknięte w sobie, nieśmiałe. Całodniowy pobyt dziecka w przedszkolu bez możliwości odpoczynku osłabia dobre samopoczucie, nie sprzyja właściwej aktywności, dlatego w naszym przedszkolu dziecko codziennie ma możliwość odprężenia, wyciszenia. Różnorodne ćwiczenia relaksacyjne pomagają wyciszyć negatywne emocje, przy tym samym powodują odprężenie psychiczne, fizyczne, obniżają lęk. Techniki relaksacyjne wykorzystywane w przedszkolu pomagają wyciszyć dziecko, pomagają pokonać stres i dobrze wpływają na koncentrację uwagi. Maluszki wyciszają się podczas leżakowania, słuchania bajki i muzyki relaksacyjnej, starszaki zaś podczas przygotowanych zabaw wyciszających, odprężających.
Zajęcia relaksacyjne – W przedszkolu spotykamy dzieci zarówno ze wzmożoną aktywnością ruchową, jak i zamknięte w sobie, nieśmiałe. Całodniowy pobyt dziecka w przedszkolu bez możliwości odpoczynku osłabia dobre samopoczucie, nie sprzyja właściwej aktywności, dlatego w naszym przedszkolu dziecko codziennie ma możliwość odprężenia, wyciszenia. Różnorodne ćwiczenia relaksacyjne pomagają wyciszyć negatywne emocje, przy tym samym powodują odprężenie psychiczne, fizyczne, obniżają lęk. Techniki relaksacyjne wykorzystywane w przedszkolu pomagają wyciszyć dziecko, pomagają pokonać stres i dobrze wpływają na koncentrację uwagi. Maluszki wyciszają się podczas leżakowania, słuchania bajki i muzyki relaksacyjnej, starszaki zaś podczas przygotowanych zabaw wyciszających, odprężających.
Share This