Wczesne wspomaganie

Integracyjne Artystyczne Przedszkole Dom Chichotka.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:

Logopedia – Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo zróżnicowany. Niektóre dzieci charakteryzuje opóźniony rozwój mowy, wady wymowy i niechęć do mówienia. Również spotykamy się z zaburzeniami słuchu fonematycznego i z zaburzeniami analizy i syntezy słuchowej, dlatego dzieci w naszym przedszkolu objęte są indywidualnymi zajęciami logopedycznymi. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach indywidualnych pracuje nad usprawnieniem aparatu artykulacyjnym, poprawieniem wymowy. Celem takich zajęć jest :

 • usuwanie wad wymowy
 • kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez korygowanie zaburzeń
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju  mowy
 • wdrażanie do wykorzystywania praktycznego nawyków poprawnej wymowy, wyćwiczony w toku pracy.
Logopedia – Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo zróżnicowany. Niektóre dzieci charakteryzuje opóźniony rozwój mowy, wady wymowy i niechęć do mówienia. Również spotykamy się z zaburzeniami słuchu fonematycznego i z zaburzeniami analizy i syntezy słuchowej, dlatego dzieci w naszym przedszkolu objęte są indywidualnymi zajęciami logopedycznymi. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach indywidualnych pracuje nad usprawnieniem aparatu artykulacyjnym, poprawieniem wymowy. Celem takich zajęć jest :

 • usuwanie wad wymowy
 • kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez korygowanie zaburzeń
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju  mowy
 • wdrażanie do wykorzystywania praktycznego nawyków poprawnej wymowy, wyćwiczony w toku pracy.
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest ruch w życiu człowieka. Za pomocą ruchu człowiek wyraża swoje emocje, nawiązuje kontakt z otaczająca go rzeczywistością. Metoda W. Sherborne jest metoda niewerbalną, poprawia ona komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniając język ciała i ruchu . Metoda ta opiera się na ćwiczeniach – zabawie- relacjach z druga osobą.

Celem tej metody jest doświadczenie:

 • kontaktu emocjonalnego
 • kontaktu fizycznego
 • kontaktu społecznego
 • ruchu
 • poznanie własnego ciała
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest ruch w życiu człowieka. Za pomocą ruchu człowiek wyraża swoje emocje, nawiązuje kontakt z otaczająca go rzeczywistością. Metoda W. Sherborne jest metoda niewerbalną, poprawia ona komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniając język ciała i ruchu . Metoda ta opiera się na ćwiczeniach – zabawie- relacjach z druga osobą.

Celem tej metody jest doświadczenie:

 • kontaktu emocjonalnego
 • kontaktu fizycznego
 • kontaktu społecznego
 • ruchu
 • poznanie własnego ciała
Terapia Metodą M.Ch Knillów – Stosowana metoda pobudza aktywność dziecka, bez względu na jego możliwości i stan psychofizyczny. Metoda ta również kształtuje orientację w schemacie własnego ciała, rozwija poczucie własnej tożsamości. Dużym atutem stosowanej metody jest uzyskany przez wprowadzenie określonej muzyki, efekt orientacji w czasie i przewidywania kolejnych czynności. Prowadzony jest stały schemat zajęć. Głównym założeniem metody jest oparcie działań stymulujących rozwój dziecka, na zmyśle dotyku. Wszystkim dzieciom z niepełnosprawnością zaleca się uczestnictwo w tej metodzie, gdyż pozwala ona rozwinąć świadomość własnego ciała i przestrzeni.
Terapia Metodą M.Ch Knillów – Stosowana metoda pobudza aktywność dziecka, bez względu na jego możliwości i stan psychofizyczny. Metoda ta również kształtuje orientację w schemacie własnego ciała, rozwija poczucie własnej tożsamości. Dużym atutem stosowanej metody jest uzyskany przez wprowadzenie określonej muzyki, efekt orientacji w czasie i przewidywania kolejnych czynności. Prowadzony jest stały schemat zajęć. Głównym założeniem metody jest oparcie działań stymulujących rozwój dziecka, na zmyśle dotyku. Wszystkim dzieciom z niepełnosprawnością zaleca się uczestnictwo w tej metodzie, gdyż pozwala ona rozwinąć świadomość własnego ciała i przestrzeni.
EEG Biofeedback – Jest to nowoczesna metoda treningu pracy mózgu , która wykorzystuje wiedzę medyczną ,psychologiczną , pedagogiczną. Metoda ta głównie opiera się na biologicznym sprzężeniu zwrotnym i daje trwałe efekty pracy. Celem tej metody jest :

 • wyregulowanie, aktywności fal mózgowych, których wartości i układ zaburzony został poprzez długotrwałe działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych.
 • zoptymalizowanie pracy mózgu.

Metoda ta również przynosi pozytywne efekty pracy z dziećmi problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami uwagi, ADHD.

EEG Biofeedback – Jest to nowoczesna metoda treningu pracy mózgu , która wykorzystuje wiedzę medyczną ,psychologiczną , pedagogiczną. Metoda ta głównie opiera się na biologicznym sprzężeniu zwrotnym i daje trwałe efekty pracy. Celem tej metody jest :

 • wyregulowanie, aktywności fal mózgowych, których wartości i układ zaburzony został poprzez długotrwałe działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych.
 • zoptymalizowanie pracy mózgu.

Metoda ta również przynosi pozytywne efekty pracy z dziećmi problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami uwagi, ADHD.

Share This